Terug

Worden er nog appartementen gebouwd in Losser?

Suze van Huizen

In Losser is veel vraag naar huurappartementen. Ik zie op de Saller nog veel grond onbebouwd. Is het geen optie om appartementen te bouwen vooral voor de jongeren. Mijn dochter staat al heel lang ingeschreven, echter steeds wordt ze niet uitgeloot bij Domijn, Het wordt zo voor onze kinderen heel moeilijk om iets te vinden. Ze is nu 25 jaar en wil heel graag, net als alle anderen, in Losser blijven. Losser streeft ernaar de mensen in Losser te houden, maar zo zorgen ze dat ze naar andere plaatsen verhuizen. Worden er in de toekomst nog appartementen gebouwd in Losser?

 

 

 


1 Antwoord

Antwoord van bedrijf dat niet langer actief is

Beste Suze,

Dit is een vraag die naar onze mening op meerdere locaties bestaat. Jonge mensen willen graag in hun vertrouwde omgeving blijven wonen. Als de woningbouwcorporatie daar niet in kan voorzien dan kan het dat een commerciele partij er in stapt, waarbij waarschijnlijk wel een hogere huur wordt gevraagd dan een corporatie doet. Of een dergelijke ontwikkeling tot stand komt hangt af van de politieke, ruimtelijke en financiele mogelijkheden ter plaatse. Ik ken Losser niet goed genoeg om daar verder uitspraken over te doen. Je vraag triggert mij in iedere geval wel om er een keer te gaan kijken.....

 

Met vriendelijke groet,

 

Remko Bak

WBnP