Kadastraal uittreksel niet meer overtypen

Voor veel verschillende doeleinden zijn gegevens uit het Kadaster nodig. Het kadastraal uittreksel is met betrekking tot eigendomsgegevens van een perceel een veelgebruikt product. Hierin staat onder andere de gerechtigde(n), soort recht, aandeel en eventueel het koopjaar en de koopsom. Dit alles wordt geleverd in een pdf-bestand dat per perceel opgevraagd kan worden via de bekende wegen.

Bij het opvragen van meerdere percelen kan het individueel opvragen veel tijd gaan vergen. ROgeo biedt hierbij het product ‘Eigendomsgegevens’ vanuit Mijn ROgeo, waarbij het opvragen van meerdere percelen weinig tijd kost. De wijze van invoer, op basis van geometrie, kadastrale sleutel of zelf aanklikken, zorgt er óók voor dat er geen typfouten in het bestelproces zitten.

Eenmaal in bezit van de kadastrale uittreksels is het zaak om de juiste gegevens uit de bestanden te halen. Deze gegevens kunnen worden overgetypt of gekopieerd naar het format dat zelf gebruikt wordt. Hierin schuilt echter gevaar. Het kost veel tijd en is foutgevoelig. De oplossing; met het bestellen van de eigendomsgegevens vanuit Mijn ROgeo zijn de belangrijkste gegevens vanuit het kadastraal uittreksel ook in Excel-bestand meegeleverd.

De grote voordelen:

Naast dus dat de gegevens van een groter gebied veel sneller besteld kunnen worden, zijn ze ze handzamer, en verdwijnt het risico van foutief overnemen want het wordt in een kant-en-klaar bestand geleverd. Graag een introductie van het systeem? Neem contact met ons op!

Op November 10, 2022